Regulované parkovanie Bratislava-Nové Mesto

Zvýhodníme rezidentov zóny, aby ste ľahšie zaparkovali. Obmedzíme návštevníkov zóny.
Vďaka jasným pravidlám "upraceme" ulice a skvalitníme verejný priestor.

O parkovaní

Parkovanie v Novom Meste

Prečo potrebujeme regulované parkovanie

Parkovanie v celej Bratislave predstavuje dlhodobý problém a našim cieľom je postupne ho vyriešiť tak, aby v Novom Meste mali prednosť Novomešťania a Novomešťanky. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto preto spúšťa pilotný parkovací systém, ktorý preferuje obyvateľov s trvalým pobytom v Novom Meste.

 • Regulované parkovanie jednoznačne zvýhodňuje miestnych obyvateľov pred návštevníkmi koncertov a športových zápasov.
 • Pomôže upratať verejný priestor tak, aby chodník slúžil primárne chodcom a aby autá neparkovali na zeleni a neničili ju.
 • Regulácia zníži počet áut v lokalite, čím pozitíva pocítia aj motoristi, ktorí ľahšie nájdu miesto na zaparkovanie.
 • Zlepší sa bezpečnosť na chodníkoch a cestách. Vytvoria sa lepšie podmienky pre peších a cyklistov.

Parkovací systém bude nabiehať postupne. Začíname v lokalite Tehelného poľa a postupne ho rozšírime aj do ďalších štvrtí Nového Mesta.
O parkovaní

Lokalita Tehelné pole

Pre štart pilotného projektu sme vybrali lokalitu, ktorá je najviac zaťažená parkovaním áut ľudí, ktorí tu nežijú.


Či už sú to návštevníci futbalových a hokejových zápasov, koncertov v NTC, v čase konania týchto podujatí majú miestni obyvatelia večer problém zaparkovať. Lokalita pilotného projektu je ohraničená Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel MČ Bratislava-Nové Mesto zaradené do pilotného projektu Tehelné pole. Týka sa to ulíc: Bajkalská – od Trnavskej po Vajnorskú, Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukučínova – od Trnavského mýta po Jarošovu, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná, Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, V.Tegelhoffa, Vajnorská – od Trnavského mýta po Bajkalskú

Typy kariet

Parkovacie karty


Rezidentská

Na získanie rezidentskej parkovacej karty má nárok rezident - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne regulovaného parkovania a má vzťah k motorovému vozidlu. Držiteľ karty môže v zóne parkovať po celý deň bez obmedzení. Na jeden byt môžu byť za príslušnú úhradu vydané maximálne tri rezidentské karty.

Návštevnícka

Rezident má zdarma nárok na návštevnícku kartu. Jednému bytu prináleží jedna takáto karta, vďaka ktorej môžu návštevy dočasne parkovať v zóne bez ďalšej úhrady: 100 hodín ročne (ak na daný byt vydaná aspoň jedna rezidentská karta), 150 hodín ročne (ak je na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská karta).
Bonusová

Novomešťan s trvalým pobytom v mestskej časti, avšak mimo pilotnej zóny Tehelné pole, má za úhradu nárok na bonusovú kartu. Vďaka nej bude môcť v pilotnej zóne parkovať bez ďalšej úhrady 2 hodiny denne. Jednému žiadateľovi prináleží maximálne jedna bonusová kartu.

Abonentská

Osoba, ktorá podniká a má sídlo firmy či prevádzky v zóne, môže požiadať o vydanie abonentskej karty. Jednému žiadateľovi je možné za úhradu vydať len jednu abonentskú kartu pre jednu zónu. Na vydanie tejto karty nie je právny nárok, rozhoduje sa na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie.

Cenník

Rezidentských kariet


Cenník

Ostatných kariet

Cenník

Krátkodobé parkovanie

Platba cez SMS na tel. č. 2200:
KÓD (medzera) EČV (medzera) počet hodín

(Príklad: NM1 A1 BL123XY 1)


Platba cez Aplikáciu
Stiahnuť aplikácie


Ak nie ste obyvateľ Nového Mesta a potrebujete v zóne s rezidenčným parkovaním krátkodobo zaparkovať v čase od 8.00 do 18.00 h, na platbu za parkovanie môžete využiť online aplikáciu, alebo poslať SMS na tel. číslo 2200

Pre získanie daňového dokladu za platbu pomocou SMS prosím kliknite >>SEM<<Registrácia

Ako sa zaregistrovať?

Ste obyvateľ štvrte s regulovaným parkovaním, obyvateľ Nového Mesta, prípadne tu máte obchodnú prevádzku, alebo idete len na návštevu?

Registrácia pre vydanie parkovacej karty je jednoduchá. Vybavíte elektronicky prostredníctvom aplikácie, alebo osobne na Miestnom úrade na Junáckej č. 1

Online z pohodlia domova
>>SPUSTIŤ ONLINE REGISTRÁCIU TU<<

Pripravili sme pre vás jednoduchú možnosť zaregistrovať sa online bez potreby niekam chodiť.

Registrácia

Potrebné dokumenty

 • a) občiansky preukaz
  b) technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II,
  c) pracovnú zmluvu a potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže motorové vozidlo užívať na súkromné účely,
  d) pracovnú zmluvu a potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ užíva motorové vozidlo právnickej osoby na súkromné účely,
  e) nájomná alebo iná obdobná zmluva s leasingovou spoločnosťou (kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu).

  Poznámka: Povinným údajom pri registrácii (online aj osobne v klientskom centre) je aj číslo bytu. Pred príchodom na úrad či online registráciou si ho, prosím, vopred zistite (v kúpnej zmluve, liste vlastníctva, u správcu, či označenie na dverách). Ďakujeme

 • a) v prípade právnickej osoby:
  - občiansky preukaz štatutárneho zástupcu žiadateľa, ktorý žiadateľ predloží na kontaktnom mieste k nahliadnutiu; v prípade, ak je štatutárny zástupca žiadateľa zastúpený na základe plnej moci, kópiu plnej moci a originál k nahliadnutiu, pričom v tomto prípade sa splnomocnenec preukáže občianskym preukazom k nahliadnutiu,
  - technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II,
  - nájomná alebo iná obdobná zmluva s leasingovou spoločnosťou


  b) v prípade fyzickej osoby:
  - občiansky preukaz žiadateľa, ktorý žiadateľ predloží na kontaktnom mieste k nahliadnutiu,
  - technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II,
  - potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže motorové vozidlo užívať na súkromné účely,
  - potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ užíva motorové vozidlo právnickej osoby na súkromné účely,
  - nájomná alebo iná obdobná zmluva s leasingovou spoločnosťou.

 • a) občiansky preukaz žiadateľa

 • a) občiansky preukaz
  b) technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II,
  c) potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže motorové vozidlo užívať na súkromné účely,
  d) potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ užíva motorové vozidlo právnickej osoby na súkromné účely,
  e) nájomná alebo iná obdobná zmluva s leasingovou spoločnosťou(kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu).

Často kladené otázky

Základné informácie

 • Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel MČ Bratislava-Nové Mesto zaradené do pilotného projektu Tehelné pole. Týka sa to ulíc: Bajkalská – od Trnavskej po Vajnorskú, Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukučínova – od Trnavského mýta po Jarošovu, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná, Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, V.Tegelhoffa, Vajnorská – od Trnavského mýta po Bajkalskú

 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel je platné od 1. decembra 2020.

 • Hoci regulované parkovanie v Novom Meste štartuje už 1. decembra, neznamená to, že všetci rezidenti musia v krátkom čase stihnúť zaregistrovať sa do konca novembra. Registrácia bude prebiehať aj v decembri s tým, že pokuty za porušenie pravidiel regulovaného parkovania sa počas tohto mesiaca udeľovať nebudú.

Často kladené otázky

Bývam v zóne

Často kladené otázky

Nebývam v zóne

Často kladené otázky

Parkovacie miesta

Často kladené otázky

ZŤP

Často kladené otázky

Ostatné

Kontakt

Radi vám pomôžeme

Z dôvodu pandemickej situácie je klientske centrum na úrade zatvorené. Všetky žiadosti je potrebné vybaviť cez online registráciu. Ďakujeme za pochopenie.

Adresa:

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91, Bratislava, SlovenskoTelefón:

0944 404 641