Rezidentské parkovanie
Bratislava-Nové Mesto
zóna Biely kríž

Zvýhodníme rezidentov zóny, aby ste ľahšie zaparkovali u vás doma v zóne.

O parkovaní

Parkovanie v Novom Meste

Vážení obyvatelia Bieleho Kríža

Veľmi citlivo vnímam situáciu, ktorá sa aktuálne deje ohľadne spustenia parkovacej politiky a zisťujem, že najviac na to doplácajú práve ľudia, ktorí bývajú blízko týchto zón. Presne touto problémovou zónou je aj Biely Kríž, ktorý sa stal parkoviskom pre ľudí, ktorí prichádzajú do Bratislavy a už nemôžu zaparkovať v centre, lebo ich parkovacia politika vytlačila do vašej obytnej štvrte. Toto však v žiadnom prípade nedopustíme a chceme, aby naši rezidenti vedeli zaparkovať, keď prídu domov z práce, keď dovezú deti zo škôlky alebo hocikedy večer. Pre mňa sú najdôležitejší občania a ich pocity.

Preto by som vám chcel predstaviť rezidentskú zónu Biely kríž, kde nič neplatíte iba využívate služby parkovania. Viac informácií o rezidentskej zóne sa dozviete tu.


S pozdravom starosta
Rudolf Kusý

Žiadosť o registráciu

Ako zažiadať o vydanie rezidentskej karty?

Ste obyvateľ štvrte Biely kríž?

Registrácia pre vydanie rezidentskej karty je jednoduchá. Najlahšie to vybavíte elektronicky prostredníctvom online formuláru, alebo osobne na Miestnom úrade na Junáckej č. 1

Online z pohodlia domova

Pripravili sme pre vás jednoduchý online formulár.

V klientskom centre na úrade

Ak potrebujete pomôcť, naši kolegovia na úrade vám radi pomôžu cez stránkove dni.

O registrácií

Podmienky pre vydanie karty + čo je potrebné priložiť

Rezident, pre tento typ parkovacej karty, je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v byte v lokalite Biely Kríž a Dimitrovka, má vzťah k motorovému vozidlu, t.j.:

a) je držiteľom motorového vozidla, v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
b) alebo má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
c) alebo užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
d) alebo má platnú nájomnú zmluvu od spol., ktorá má v predmete podnikania prenájom vozidiel,
e) alebo má leasingovú zmluvu alebo operatívny leasing,
f) alebo je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely.

Prílohou online žiadosti pre vydanie rezidentskej parkovacej karty sú nasledovné doklady:

a) obojstranná fotokópia občianskeho preukazu žiadateľa,
b) osvedčenie o evidencii vozidla časť II
c) potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže motorové vozidlo užívať na súkromné účely (kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu),
d) kópiu pracovnej zmluvy, respektíve potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že žiadateľ je zamestnacom zamestnávateľa ktorý poskytuje motorové vozidlo na súkromné účely,
e) potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ ako člen orgánu právnickej osoby užíva motorové vozidlo právnickej osoby na súkromné účely (kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu).

Často kladené otázky

Základné informácie

Kontakt

Potrebujete pomôcť s registráciou v zóne Biely Kríž?

Adresa:

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91, Bratislava, SlovenskoTelefón:

+421 908 321 737
Prevádzkové hodiny: 8:00 - 15:30 hod.

Kontakt

Potrebujete pomôcť s registráciou do PAAS?

Telefón:

0800 222 888