Pilotná zóna a projekt regulované parkovanie Bratislava-Nové Mesto ukončený

O parkovaní

Parkovanie v Novom Meste

Mestská časť Bratislava - Nové mesto spustila v decembri 2020 v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania. Projekt zaviedol do parkovania v Novom Meste nové pravidlá, ktoré na základe vydávaných parkovacích kariet zvýhodňovali miestnych obyvateľov s trvalým pobytom-rezidentov, priniesol poplatky za tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov a novú organizáciu parkovacích miest v zóne.

Pilotný projekt bol však ukončený, zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a spoločnosťou Parkio na prevádzku informačného systému regulovaného parkovania a aplikácie eParkio vypršala.

Novomestský projekt mal plynule prejsť do celomestskej parkovacej politiky pod záštitou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Na základe uzavretej zmluvy o spolupráci mal databázu novomestských užívateľov systému regulovaného parkovania prevziať magistrát od mestskej časti – a tým pádom občania Nového Mesta, ktorí boli držiteľmi parkovacích kariet vydaných mestskou časťou, by zmenu prevádzkovateľa regulovaného parkovania nijako administratívne nepocítili a platnosť kariet by plynula ďalej.
Magistrát však na základe svojej právnej analýzy pristúpil nakoniec k inému riešeniu – vydávaniu vlastných parkovacích kariet. Taktiež posunul termín registrácií do svojho systému na 1. 12. 2021 a samotné spustenie celomestskej parkovacej politiky (vrátane zóny Tehelné pole) na 10. 1. 2022.

Tento postup spôsobil novú situáciu, na ktorú sme boli nútení reagovať aj my a, žiaľ, vytvoril aj nové administratívne požiadavky smerom k Vám – rezidentom nášho pilotného projektu.

Po niekoľkomesačných rokovaniach s hlavným mestom došlo na úrovni našej mestskej k dohode, akým spôsobom bude držiteľom parkovacích kariet zo zóny Tehelné pole vrátená časť poplatku za jej vydanie. Pôjde o alikvotnú čiastku, ktorá zodpovedá obdobiu od 1. októbra 2021 až do uplynutia ročnej platnosti parkovacej karty. Návrh riešenia vrátenia nevyčerpanej čiastky odsúhlasilo v decembri Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Žiadosť o vrátenie

Ako zažiadať o vrátenie peňazí?

Mali ste zakúpenú rezidenčnú, bonusovú alebo abonentskú parkovaciu kartu?

Podanie žadosťi o vrátenie alikvotnej čiastky za parkovaciu kartu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je úplne jednoduché. Vybavíte ju buď elektronicky prostredníctvom formulára, alebo osobne na Miestnom úrade na Junáckej č. 1

Online z pohodlia domova

Pripravili sme pre vás jednoduchý online formulár.

V klientskom centre na úrade

Ak potrebujete pomôcť, naši kolegovia na úrade vám radi pomôžu cez stránkove dni.

Často kladené otázky

Základné informácie

Kontakt

Potrebujete pomôcť s vrátením peňazí?

Adresa:

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91, Bratislava, SlovenskoTelefón:

+421 908 321 737
Prevádzkové hodiny: 8:00 - 15:30 hod.

Kontakt

Potrebujete pomôcť s registráciou do PAAS?

Telefón:

0800 222 888